Ledelse og Politikker
About us

Selskabsledelse og politikker

Opretholdelse af Ricohs gode selskabsledelse

Vi arbejder løbende på at styrke vores selskabsledelse og politikker, fordi vi vil drive vores forretning efter de højeste standarder for etik og integritet – i overensstemmelse med lovgivningen og branchens regler. 
 
Vores adfærdskodeks for leverandører sikrer, at vi kun arbejder med dem, der overholder de samme standarder. 

Vores politikker

VORES AKTIVITETER STYRES AF FØLGENDE POLITIKKER:

Forsyningskæde

Vi arbejder aktivt for at drive vores forretning ansvarligt, retfærdigt og etisk i alle led af vores forsyningskæde. Det gør vi med:

Code of Conduct

areo

Adfærdskodeks for leverandører og partnere

Ricoh-koncernens adfærdskodeks (Code of Conduct) for leverandører og partnere dækker emner som menneskerettigheder, miljøbeskyttelse og en klausul om foreningsfrihed baseret på konventionen for FN's Internationale Arbejdsorganisation (ILO). Vi kræver, at vores leverandører overholder den standard, der er beskrevet i denne politik.
Download vores Code of Conduct

UK Modern Slavery Act Transparency Statement

areo

Vurdering af menneskerettighedsrisici i forsyningskæden

Siden 2017 har vi selvevalueret på basis af på de vigtigste internationale standarder i overensstemmelse med FN's Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv.
Læs vores UK Modern Slavery Act Transparency Statement

CSR selvevaluering

areo

Gennemførelse af regelmæssige leverandøraudits

Vi har skabt et CSR-selvevalueringssystem for at hjælpe vores leverandører med at implementere en "plan, do, check, act"-proces. Det sikrer, at alle vores leverandører lever op til de samme standarder for menneskerettigheder, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø og andre nøgleområder. Vi kan også yde støtte på eventuelle områder, der kræver forbedringer for at leve op til standarden.
Læs mere

Lov om konfliktmineraler

areo

Overholdelse af regler vedr. konfliktmineraler

Vi støtter regler om konfliktmineraler (Conflict Minerals Rule), der blev vedtaget af U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) i 2012, og som kræver, at virksomheder oplyser om konfliktmineraler fra Den Demokratiske Republik Congo og de omkringliggende lande. Vi arbejder konstant på at forbedre gennemsigtigheden i vores forsyningskæde for at sikre ansvarlig indkøbspraksis omkring mineraler. Vi gennemfører årlige undersøgelser af ansvarlighed i indkøb af mineralressourcer i samarbejde med vores leverandører.
Læs mere