Cookiepolitik

Ricoh anvender dataindsamlingsværktøjer som cookies for at give dig en bedre oplevelse, når du bruger vores website. Du kan læse om ændring af disse indstillinger og få yderligere information om cookies her.

Oplysninger om miljø, sundhed og sikkerhed

Alle vores produkter overholder internationale og nationale miljø-, sundheds- og sikkerhedsstandarder.  
Ud over de krav, der er omfattet af loven, finder du andre miljøoplysninger her, så du kan få det bedste ud af dit Ricoh-produkt og forstå vores ESG-forpligtelser.

Erklæringer om overensstemmelse (DoC)

En EU-overensstemmelseserklæring (DoC) er et obligatorisk dokument, som hver producent (eller dennes bemyndigede repræsentant) skal underskrive for at erklære, at deres produkter opfylder kravene fra Den Europæiske Union. Ved at underskrive denne erklæring tager producenten det fulde ansvar for produktets overholdelse af gældende EU-lovgivning. 

Læs mere

Sikkerhedsdatablade (SDS)

Sikkerhedsdatablade indeholder detaljerede oplysninger om produktforsyninger, der vedrører sundheds- og sikkerhedsaspekterne ved deres anvendelse og bortskaffelse.
Brug SDS Databasen til at søge efter forbrugsvarer relateret til dit produkt.

IT-miljøerklæringer

Ricoh videregiver offentligt produktoplysninger om miljøet i sin "miljøerklæring", som inkluderer, kemikalier, elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhedsbestemmelser, materiale-, emballage- og energisikkerhedsbestemmelser, materiale-, emballage- og energieffektivitet.
Vores IT-miljøerklæringer pr. model er tilgængelige her.

Blue Ange-mærke-kompatible produkter

The Blue Angel, verdens første miljømærke, har sat høje standarder for et stort udvalg af miljøvenlige produkter og tjenester. Blue Angel-mærket sætter høje standarder for miljøvenligt produktdesign og betragtes som en pålidelig guide til mere bæredygtigt forbrug.
Få mere at vide om certifikaterne og Blue Angel-produktinformationsarkene her.

Problematiske stoffer i Ricoh-produkter

Ricoh Groups Green Procurement Standards specificerer stoffer, der er forbudt at være indeholdt i Ricoh-produkter og produktemballage leveret til andre kunder, andre end de undtagelser, der er tilladt af myndighederne. Ricoh anmoder alle leverandører om ikke at indeholde de forbudte stoffer i de af deres dele og materialer leveret til Ricoh i overensstemmelse hermed.  
Denne miljøspecifikation er integreret i Ricohs designretningslinjer og produktudviklingsprocesser.  

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) forvalter REACH-forordningen 1907/2006, herunder kandidatlisten over stoffer, der er meget bekymrende (SVHC), og bilag XVII, der indeholder begrænsede stoffer. Artikel 33 i REACH kræver, at en leverandør af artikler, der indeholder en opført kandidat-SVHC i en koncentration på over 0,1 vægtprocent (w/w), skal give modtageren tilstrækkelig information, der er tilgængelig for leverandøren, til at muliggøre sikker brug af artiklen, herunder som minimum navnet på stoffet.

Nogle Ricoh-produkter kan indeholde artikler, der bruger SVHC'er, og alle disse produkter er sikre til brug, når de anvendes som tilsigtet, og i overensstemmelse med den gældende brugsanvisning. 
Alle Ricoh-produkter, der indeholder SVHC'er på mere end 0,1 vægtprocent, der er meddelt af ECHA med virkning indtil datoen for denne erklæring, er indlæst i SCIP-databasen gyldig fra 5. januar 2021 og fremefter. Se databasen for specifikke oplysninger om, hvilke SVHC'er der findes i hvilke produkter. Produkter mærket med Blue Angel-mærket indeholder normalt ikke SVHC i huse, husdele, tonere eller blæk. Undtagelser kan gælde i overensstemmelse med Blue Angel-kriterierne.

Alle Ricoh-forsyningsprodukter til Office Print-produkter indeholder ikke stoffer med meget høj bekymring (SVHC) på mere end 0,1 vægtprocent, som annonceret af ECHA gyldig op til datoen for denne erklæring. For professionelle blæk henvises til portalen for sikkerhedsdatablade.
Vedlagt er vores REACH-erklæring.

Bæredygtighed og arbejdspladsen

Vi værdsætter og fremhæver teknologier, der hjælper vores kunder med at sænke omkostningerne, mens de fremmer bæredygtighed for vores fremtid. Med den rigtige partner, processer og teknologi kan du tage ansvaret for din miljøpåvirkning, mens du giver dine medarbejdere de værktøjer, de har brug for til at udføre deres job godt.  Uanset om dit mål er at reducere energiforbruget eller bare arbejde mere effektivt, kan du have tillid til, at Ricoh-enheder giver dig mulighed for at tackle forretningsudfordringer på en bæredygtig måde — uden at det går ud over produktiviteten.
Find den fulde liste over tilgængelige produktfunktioner til energi- og ressourcebesparelser, CO2-reduktioner og gældende miljømærker pr. model her.Vores forpligtelse over for FN's mål for bæredygtig udvikling

Vi gør noget for FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

Læs mere