Cookiepolitik

Ricoh anvender dataindsamlingsværktøjer som cookies for at give dig en bedre oplevelse, når du bruger vores website. Du kan læse om ændring af disse indstillinger og få yderligere information om cookies her.

Slutbrugerlicensaftale

Formålet med de filer, der kan overføres fra www.ricoh-support.com ("softwaren"), er at yde support til Ricohs produkter. Softwaren tilhører Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, London, NW1 3BF, United Kingdom ("Ricoh") eller en tredjepart, som har givet Ricoh tilladelse til at tildele andre licens til at bruge softwaren.

Som slutbruger er du forpligtet til at bruge softwaren i henhold til de vilkår og betingelser, der er fastsat i nærværende aftale. Når du overfører softwaren til en anden computer, erklærer du dig samtidig indforstået med at overholde disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke kan acceptere aftalens vilkår og betingelser, må du ikke overføre softwaren til en anden computer.

Licenstildeling
Du kan bruge softwaren sammen med det udstyr fra Ricoh, som softwaren er udviklet til. Du har tilladelse til at bruge softwaren på en hvilken som helst computer, der kan få elektronisk adgang til udstyret. Du må hverken udleje, lease, sælge eller på anden måde videregive softwaren eller overføre dine rettigheder i henhold til nærværende licensaftale til tredjemand.

Accept
Overførsel af softwaren betragtes som din accept af nærværende aftales vilkår og bestemmelser.

Varighed
Licensaftalen løber, indtil den opsiges. Ricoh er berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis du ikke overholder dens vilkår og betingelser. Ved opsigelsen skal du omgående destruere alle kopier af softwaren og den tilhørende dokumentation.

Ejendomsrettigheder til softwaren
Det er en udtrykkelig betingelse for nærværende aftale, at ejendomsretten og alle tilhørende ejendomsrettigheder til softwaren tilhører Ricoh eller den tredjepart, der har givet Ricoh tilladelse til at tildele andre licens til at bruge softwaren.

Kopiering
Softwaren og den tilhørende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Du må ikke fremstille kopier eller tillade, at andre fremstiller kopier af softwaren, medmindre der er tale om nødvendig kopiering af hensyn til driftssikkerheden. Til dette formål må der højst fremstilles tre kopier. Alle sådanne kopier er omfattet af aftalens vilkår og bestemmelser. Du må hverken ændre, tilpasse, flette, oversætte, foretage reverse engineering, dekompilere, disassemblere eller oprette afledte produkter baseret på hele softwaren og/eller den tilhørende dokumentation eller en del af softwaren og/eller den tilhørende dokumentation. Du kan drages til ansvar for enhver overtrædelse af ophavsretten, overførsel uden behørig tilladelse, reproduktion eller brug af softwaren og/eller den tilhørende dokumentation. Hvis reverse engineering eller dekompilering er nødvendig af kompatibilitetshensyn, skal du kontakte Ricoh.

Garanti
Ricoh påtager sig ingen form for garantiforpligtelse for softwaren og/eller den tilhørende dokumentation. Alle filer, drivere og andre materialer leveres, "som de er og forefindes".

Ansvarsfraskrivelse
Ricoh fraskriver sig i hele det omfang, dette er muligt i henhold til gældende lovgivning, enhver form for garanti, det være sig udtrykkelig eller underforstået, herunder også, men ikke begrænset til, stiltiende garantier om produkternes salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

Ansvar
Ricoh kan ikke drages til ansvar for fejl og mangler ved softwaren og/eller den tilhørende dokumentation eller for driftstab, manglende kompatibilitet, virus, tab af muligheder, følgeskader eller tilfældige skader, som måtte opstå som følge af sådanne fejl og mangler. I det omfang, det er muligt i henhold til gældende lovgivning, fraskriver Ricoh sig ethvert ansvar for skader, der måtte opstå som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge softwaren.

Uoverdragelighed
Du må hverken sælge, overføre eller på anden måde stille softwaren til rådighed for andre firmaer, virksomheder, organisationer og/eller andre personer, der er involveret i forskning og udvikling, produktion eller brug af konventionelle våben, atomvåben, kemiske eller biologiske våben og/eller missilteknologi.

Vilkårenes uafhængighed
Såfremt en del af eller en bestemmelse i nærværende aftale erklæres at være uden retskraft eller i modstrid med gældende lovgivning i en jurisdiktion, påvirker dette ikke aftalens resterende vilkår og bestemmelser.

Gældende lovgivning
Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til gældende engelsk lovgivning.

Kompetent domstol
Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende aftale, er underkastet de engelske domstoles enekompetence.