HjemTilbage til menuen
Oversigt

Leading Change at Work

Teknologi forandrer den måde, vi arbejder på. Hos Ricoh sikrer vi, at forandringen er positiv for jeres teams og jeres virksomhed. Vi guider jer gennem hvert trin på vejen for at sikre en problemfri overgang til en fuldt digital arbejdsplads.
Se alle vores forretningsløsninger
seamless digital workspace experience
Digital arbejdsplads

Adgang overalt

Fremtiden er præget af hybride og on-the-go arbejdsformer. Ud fra vores holistiske tilgang designer, integrerer og understøtter vi jeres digitale arbejdsområder for at fremme jeres medarbejderes engagement og hjælpe jeres virksomhed med at nå et nyt niveau.
Se alle vores løsninger til den digitale arbejdsplads
Styring af forretningsprocesser

Synkroniseret til succes

Jeres medarbejdere behøver ikke længere at blive holdt tilbage af manuelle opgaver. Vi optimerer jeres forretningsprocesser, så de kan levere mere, med den rigtige teknologi, ekspertise og support til at strømline og forenkle processer på tværs af organisationen
Se alle vores løsninger til styring af forretningsprocesser
Cloud og infrastruktur

Cloud & clear

For at få fuldt udbytte af skyen, skal man have den rigtige køreplan og det rette team. Vi leverer cloud-løsninger og ekspertise, der gør jeres virksomhed mere agil, omkostningseffektiv og sikker, mens I jager den næste generation af innovation.
Se alle vores cloud- og infrastrukturløsninger
Cybersikkerhed

Slut med risky business

Internetaktiverede enheder skaber nye sårbarheder over for cyberangreb. Vi hjælper jer med at gå i offensiven mod cyberkriminalitet med intelligente løsninger og tjenester tilpasset jeres kerneforretning.
Se alle vores cybersikkerhedsløsninger
Digital oplevelse

En helt ny oplevelse

En god kundeoplevelse starter med en positiv medarbejderoplevelse. Vores højtuddannede team designer, bygger, implementerer og servicerer de løsninger, som du har brug for, for at kunne levere den bedste digitale oplevelse – både internt og eksternt!
Se alle vores løsninger til den digitale oplevelse
Grafisk kommunikation

Fremtidssikring af virksomheden

Mulighederne med print er endeløse. Hos Ricoh hjælper vi med at udvikle din forretning, digitalisere og skabe en bæredygtig konkurrencemæssig fordel. Det gør vi gennem løsninger til hardware, software og tjenesteydelser, der åbner for nye muligheder inden for professionel print.
Se alle vores løsninger inden for grafisk kommunikation
Graphic Communication
Produkter og hardware til kontor

Høj kvalitet og brugervenlighed

Ricoh er kendt for printere, kopimaskiner og multifunktionsprintere af høj kvalitet. Der er masser af valgmuligheder, når det kommer til hastighed, størrelse og funktioner. Vi hjælper jer med at finde den model og de funktionaliteter, der fungerer bedst til en given arbejdsgruppe, kontor eller klasseværelse.
Se alle vores produkter og hardware til kontor
Oversigt

En multifacetteret platform for service og support

Al den support til produkter og tjenester, I har brug for, på ét sted. Vi leverer support, rådgivning og løsninger til at holde jeres virksomhed kørende.
Få support
AV technology and management
Oversigt

Alt på et sted

Få alt at vide om vores erhvervsnyheder, produktinnovation og folk samt de arrangementer, vi afholder eller deltager i.
Hold dig informeret
News and events from Ricoh
Virksomheden

Hvem er vi og hvad beskæftiger vi os med

Hos Ricoh bestræber vi os på altid at lytte til vores kunder og levere innovative løsninger, produkter og tjenester, der passer til jeres virksomheds mål. Vi stræber efter at tilføje værdi til jeres tjenesteydelser og produkter. Vi tilpasser os skiftende forretningsklimaer.
Få mere at vide om Ricoh
Oversigt

Vi glæder os til at høre fra jer

Uanset om du har et spørgsmål om priser på vores løsninger eller produkter, har brug for hjælp til at administrere jeres konto eller allerede bruger vores produkter og har et supportspørgsmål, er vores team klar til at hjælpe.
Kontakt os
customer and employee engagement
Oversigt

Hjælp til at holde dig et skridt foran

Gå på opdagelse og læs vores nyeste indsigt om de vigtigste emner inden for forretningsløsninger.
Opdag den nyeste viden
Ricoh Insights - Overview

Slutbrugerlicensaftale

Formålet med de filer, der kan overføres fra www.ricoh-support.com ("softwaren"), er at yde support til Ricohs produkter. Softwaren tilhører Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, London, NW1 3BF, United Kingdom ("Ricoh") eller en tredjepart, som har givet Ricoh tilladelse til at tildele andre licens til at bruge softwaren.

Som slutbruger er du forpligtet til at bruge softwaren i henhold til de vilkår og betingelser, der er fastsat i nærværende aftale. Når du overfører softwaren til en anden computer, erklærer du dig samtidig indforstået med at overholde disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke kan acceptere aftalens vilkår og betingelser, må du ikke overføre softwaren til en anden computer.

Licenstildeling
Du kan bruge softwaren sammen med det udstyr fra Ricoh, som softwaren er udviklet til. Du har tilladelse til at bruge softwaren på en hvilken som helst computer, der kan få elektronisk adgang til udstyret. Du må hverken udleje, lease, sælge eller på anden måde videregive softwaren eller overføre dine rettigheder i henhold til nærværende licensaftale til tredjemand.

Accept
Overførsel af softwaren betragtes som din accept af nærværende aftales vilkår og bestemmelser.

Varighed
Licensaftalen løber, indtil den opsiges. Ricoh er berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis du ikke overholder dens vilkår og betingelser. Ved opsigelsen skal du omgående destruere alle kopier af softwaren og den tilhørende dokumentation.

Ejendomsrettigheder til softwaren
Det er en udtrykkelig betingelse for nærværende aftale, at ejendomsretten og alle tilhørende ejendomsrettigheder til softwaren tilhører Ricoh eller den tredjepart, der har givet Ricoh tilladelse til at tildele andre licens til at bruge softwaren.

Kopiering
Softwaren og den tilhørende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Du må ikke fremstille kopier eller tillade, at andre fremstiller kopier af softwaren, medmindre der er tale om nødvendig kopiering af hensyn til driftssikkerheden. Til dette formål må der højst fremstilles tre kopier. Alle sådanne kopier er omfattet af aftalens vilkår og bestemmelser. Du må hverken ændre, tilpasse, flette, oversætte, foretage reverse engineering, dekompilere, disassemblere eller oprette afledte produkter baseret på hele softwaren og/eller den tilhørende dokumentation eller en del af softwaren og/eller den tilhørende dokumentation. Du kan drages til ansvar for enhver overtrædelse af ophavsretten, overførsel uden behørig tilladelse, reproduktion eller brug af softwaren og/eller den tilhørende dokumentation. Hvis reverse engineering eller dekompilering er nødvendig af kompatibilitetshensyn, skal du kontakte Ricoh.

Garanti
Ricoh påtager sig ingen form for garantiforpligtelse for softwaren og/eller den tilhørende dokumentation. Alle filer, drivere og andre materialer leveres, "som de er og forefindes".

Ansvarsfraskrivelse
Ricoh fraskriver sig i hele det omfang, dette er muligt i henhold til gældende lovgivning, enhver form for garanti, det være sig udtrykkelig eller underforstået, herunder også, men ikke begrænset til, stiltiende garantier om produkternes salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

Ansvar
Ricoh kan ikke drages til ansvar for fejl og mangler ved softwaren og/eller den tilhørende dokumentation eller for driftstab, manglende kompatibilitet, virus, tab af muligheder, følgeskader eller tilfældige skader, som måtte opstå som følge af sådanne fejl og mangler. I det omfang, det er muligt i henhold til gældende lovgivning, fraskriver Ricoh sig ethvert ansvar for skader, der måtte opstå som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge softwaren.

Uoverdragelighed
Du må hverken sælge, overføre eller på anden måde stille softwaren til rådighed for andre firmaer, virksomheder, organisationer og/eller andre personer, der er involveret i forskning og udvikling, produktion eller brug af konventionelle våben, atomvåben, kemiske eller biologiske våben og/eller missilteknologi.

Vilkårenes uafhængighed
Såfremt en del af eller en bestemmelse i nærværende aftale erklæres at være uden retskraft eller i modstrid med gældende lovgivning i en jurisdiktion, påvirker dette ikke aftalens resterende vilkår og bestemmelser.

Gældende lovgivning
Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til gældende engelsk lovgivning.

Kompetent domstol
Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende aftale, er underkastet de engelske domstoles enekompetence.