End User License Agreement
End User License Agreement

Slutbrugerlicensaftale

Se venligst dokumentationen og andre informationer, der følger med produktet for at læse die relevante licensvilkår, eller kontakt Ricoh og anmod om en kopi af licensbetingelserne.

De downloads, der leveres på vores websted ("Softwaren") er til støtte for Ricoh-produkter. Softwaren ejes af Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, London, NW1 3BF, Storbritannien ("Ricoh") eller af en tredjepart, der har givet Ricoh ret til at underlicensere softwaren.

Du, slutbrugeren, skal bruge softwaren i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. Ved at indlæse softwaren på en hvilken som helst computer, accepterer du at være bundet af disse vilkår. Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne aftale, må du ikke indlæse softwaren på nogen computer.

Tildeling af licens
Du må bruge softwaren med det Ricoh-udstyr, som softwaren er lavet til. Du har tilladelse til at bruge softwaren på enhver computer, der tillader elektronisk adgang til udstyret. Du har ikke tilladelse til at leje, lease, sælge eller på anden måde distribuere softwaren eller at overføre dine rettigheder, i henhold til denne licens, til en tredjepart.

Accept
Du anses for at have accepteret betingelserne i denne aftale ved at downloade softwaren.

Varighed
Denne licens er gældende, indtil den opsiges. Ricoh vil øjeblikkeligt opsige licensen, hvis du ikke overholder betingelserne i denne aftale. Ved opsigelse skal du uden unødig forsinkelse ødelægge alle kopier af softwaren og dens dokumentation.

Ejendomsret til software
Det er en udtrykkelig betingelse i denne aftale, at titlen og ejendomsretten til softwaren til enhver tid skal beholdes af Ricoh eller den tredjepartsleverandør, der har givet Ricoh ret til at underlicensere softwaren.

Copyright
Softwaren og dens dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Du må ikke lave nogen kopier eller tillade andre at lave kopier af softwaren undtagen sådanne kopier, der er nødvendige for driftssikkerheden. Til dette formål kan der laves op til tre kopier. Sådanne kopier er underlagt betingelserne i denne aftale. Du må ikke ændre, tilpasse, merge, oversætte, reverse engineering, dekompilere, adskille eller skabe afledte værker baseret på hele eller dele af softwaren og/eller dens dokumentation. Du kan blive holdt juridisk ansvarlig for enhver krænkelse af ophavsretten, uautoriseret overførsel, reproduktion eller brug af softwaren og/eller dens dokumentation. Hvis reverse engineering eller dekompilering er nødvendig med henblik på interkompatibilitet, bedes du kontakte Ricoh.

Garanti
Ricoh giver ingen garantier af nogen art med hensyn til softwaren og/eller dens dokumentation. Alle filer, drivere og andet materiale leveres "som de er."

Ansvarsfraskrivelse
Ricoh fraskriver sig i videst muligt omfang i henhold til gældende lov alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder, uden begrænsning, underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

Ansvar
Ricoh er ikke ansvarlig for fejl indeholdt i softwaren og/eller dens dokumentation, eller for tabt fortjeneste, tab af data, manglende kompatibilitet, infektioner, mistede muligheder, følgeskader eller tilfældige skader opstået som følge af sådanne fejl. I videst muligt omfang i henhold til gældende lov fraskriver Ricoh sig ethvert ansvar for skader som følge af brugen af, eller umuligheden af at bruge, softwaren.

Ulovlig deling
Du må ikke sælge, overføre eller på anden måde stille softwaren til rådighed for nogen virksomhed(er), nogen organisation(er) og/eller nogen person(er), der er involveret i forskning og udvikling af fremstilling og brug af almindelige, nukleare, kemiske, biologiske våben og/eller missilteknologi.

Adskillelighed
Hvis enhver del eller bestemmelse i denne aftale anses for ikke-håndhævelig eller i konflikt med den gældende lovgivning i en jurisdiktion, påvirkes gyldigheden af de resterende dele eller bestemmelser ikke deraf.

Gældende lovgivning
Denne aftale er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i England.

Competent Court
Alle tvister, der opstår i forbindelse med denne aftale, skal forelægges den eksklusive jurisdiktion hos "The Competent Court" i England.