Employee inclusion: The new look out for IT leaders seeking to make digital transformation a success

Inklusion af medarbejdere: Det nye fokuspunkt for IT-chefer, der ønsker at gennemføre en vellykket digital transformation

image

Medarbejdernes rolle i den digitale transformation

I dag er beslutningen om, hvilke værktøjer og teknologier der kan fremtidssikre væksten og sikre konkurrenceevnen, blevet tilføjet til IT-ledernes allerede fyldte opgaveliste - en opgave, der kan være svær at overskue for selv det mest velforberedte og ressourcestærke IT-team.
 
Sammen med deres kollegaer fra HR og Facility Management optimerer IT-chefer allerede kontoret, så det afspejler de nye tendenser. Men eftersom mange medarbejdere kun tilbringer noget af deres arbejdsuge på kontoret, og andre medarbejdere kun arbejder hjemmefra, bliver gevinsten ved et optimeret kontor hurtigt udvandet, hvis de ikke sørger for at tage højde for den hybride arbejdsstyrkes behov.
 
Faktisk antyder vores forskning, at mange virksomheder har problemer med samarbejdet. For eksempel har 44 % af medarbejderne ikke den rette teknologi, der skal til for at fremme en ubesværet kommunikation med eksterne kolleger.
 
I et vanskeligt økonomisk landskab med mange udfordringer, der ligger og lurer i horisonten, har virksomheder ikke råd til at have fokus andetsteds. Hvis medarbejderne ikke får den oplevelse på arbejdspladsen, som de søger, vil de begynde at lede efter andre muligheder.  
 
Så for at sikre, at virksomheden kan tiltrække og fastholde de bedste talenter, må IT-cheferne udfordre dem selv i forhold til deres strategier for en digital transformation. Det vil sige, at de skal huske at involvere medarbejderne i denne innovations- og investeringsrejse og opfordre dem til at gøre brug af nye værktøjer og processer. Og som det vigtigste skal de skabe kanaler, hvor de kan give feedback og fremhæve eventuelle friktionspunkter, der påvirker produktiviteten.
 
Gartner anbefaler, at denne proces bør omfatte, at man indgår "aftaler om oplevelsesniveau" (XLA'er) – som går langt ud over standardaftalerne om serviceniveau (SLA'er), og i sidste ende måler medarbejdernes oplevelser med IT-tjenester og teknologi. For at demonstrere deres værdi inkluderede Gartner endda XLA'er på sin kurve over "innovationstriggere". Dette for at vise, at når det kommer til indførelse af ny teknologi, kan end-to-end-brugeroplevelsen måles, så virksomheder kan optimere og forbedre medarbejdernes teknologioplevelse. Det fører i sidste ende til bedre forretningsresultater. 
image

Digital transformation, der er tilpasset formålet

IT-chefer skal sikre, at strategierne for den digitale transformation er sammenhængende og tilpasser sig forandringer og investeringer på tværs af organisationen. De skal ligeledes tage højde for det fulde spektrum af hybridarbejde. Nøglen til dette er at udvikle en strategi, der handler om de mennesker, den i sidste ende vil påvirke.
 
Hvad er de centrale mål, som en organisation skal opnå? For mange virksomheder vil det ofte være at forbedre fleksibiliteten og samarbejdet. Faktisk er IT-chefer nødt til at forstå disse mål og behov, før de går i gang med en liste over implementering af ny teknologi. Dette er for at forstå, hvordan kundernes og medarbejdernes behov kan imødekommes – uanset om det drejer sig om at automatisere tidskrævende opgaver eller gøre det nemmere at samarbejde om med projekter, samt booste kreativiteten.
 
Vores forskning antyder, at nogle strategier kan komme til kort – med over en tredjedel (36 %) af medarbejderne, der siger, at den nye teknologi, der bliver implementeret i deres virksomhed, ikke vil påvirke dem. IT-chefer er derfor nødt til at spørge sig selv, om det reelt er en værdifuld tilføjelse til teknologistakken? Særligt hvis en investerings eneste formål er at forbedre medarbejdernes arbejdsoplevelse, og dette ikke bliver opfyldt.

Medarbejderfokus i en ny æra

For mange virksomheder kan det være, at deres investeringer i teknologi skaber en uensartet eller fragmenteret arbejdsoplevelse i stedet for den ønskede effekt. Det er her, at indbyrdes kompatibilitet er uundværlig.
 
I en hybrid arbejdsverden bør digital transformation opleves på lige fod. Det går ikke, at dem, der arbejder hjemmefra, ikke har de samme værktøjer som dem, der arbejder på kontoret – og omvendt. Eller at dem, der arbejder med forskellige systemer eller programmer er udelukket fra at drage fordel af innovative opgraderinger eller investeringer i teknologi på grund af udfordringer med kompatibiliteten. Dette risikerer at gå ud over produktiviteten og skabe en fragmenteret medarbejderoplevelse.
 
IT-chefer skal sikre, at alle medarbejdere hele tiden har adgang til deres teknologistak – uanset hvor de befinder sig. Det beskytter ikke alene et ubesværet arbejdsmiljø, men det øger også effektiviteten for IT-teams, der kan implementere én integreret tjeneste på tværs af hele arbejdsstyrken.

Involvering af medarbejdere

Men det at prioritere den rigtige innovation og investering kræver, at man trækker på viden fra dem, der får mest ud af det. Det er vigtigt at involvere sig i medarbejderne for at forstå deres behov for at opbygge en konkurrencedygtig og succesfuld strategi for den digitale transformation. Det er derfor, at det er afgørende, at medarbejdere har muligheden for at give feedback og kunne fortælle, hvornår de oplever udfordringer, så lederne ved, hvilke smertepunkter de skal løse.
 
Når først der er tilføjet nye værktøjer til stakken, skal IT-chefer desuden opfordre medarbejderne til at bruge dem aktivt. Hvis folk føler sig overvældet af ny teknologi eller nye processer, kommer de ikke til at bruge dem. I så fald er det spild af værdifulde ressourcer, og det vil ikke løse udfordringerne med produktiviteten, men derimod forringe medarbejderoplevelsen yderligere. Hvis man sørger for, at medarbejderne er fortrolige med værktøjerne, har modtaget træning i dem og er tilfredse med de værktøjer, de bruger, er det en afgørende faktor for at opnå succes med nye initiativer.
 
Det drejer sig ikke blot om at investere i de "nyeste" eller "bedste" løsninger på markedet, men om at finde dem, der vil bidrage aktivt til at opfylde medarbejdernes kernebehov.

Adgang til medarbejdernes viden

Så hvordan får IT-chefer adgang til denne viden? IT-afdelinger har allerede travlt med adskillige forretningskritiske opgaver. Det vil være vovet at tilføje opgaven med at indsamle medarbejderviden til en i forvejen stor arbejdsbyrde.
 
Indsamling af sådanne oplysninger behøver imidlertid ikke at være en vanskelig proces. Integrerede teknologiplatforme kan fungere som støtte ved at give virksomheder mulighed for at vurdere, hvordan medarbejdere interagerer med teknologi – uanset om de er på kontoret eller arbejder virtuelt. Hvad bruger de mest? Hvad bliver ikke brugt ret meget? Denne viden kan være uvurderlig til at fremhæve områder, hvor der er brug for ny investering, eller samarbejdsværktøjer, der trænger til en opgradering.
 
Med én integreret platform kan IT-chefer udvikle stærkere strategier for arbejdspladsen med mennesket i centrum, som faktisk passer til slutbrugeren. 
Edward Hamiltion

Edward Hamilton, Vice President Communication Services

Den digitale arbejdsplads

Se alle vores løsninger til den digitale og hybride arbejdsplads. Vi hjælper dig med at øge produktiviteten med en enestående brugeroplevelse.

Let’s connect

Talk to a Ricoh expert

Transform your workplace with Ricoh’s Managed Print and Automation Services. 

Boost efficiency, reduce costs, and accelerate your journey towards digital transformation. 

Contact us