Cookiepolitik

Ricoh anvender dataindsamlingsværktøjer som cookies for at give dig en bedre oplevelse, når du bruger vores website. Du kan læse om ændring af disse indstillinger og få yderligere information om cookies her.

Sundhed og sikkerhed

Vores produkter overholder alle internationale standarder for sundhed og sikkerhed.
Ud over de krav, der omfattes af lovgivningen, finder du andre miljøoplysninger her, der giver dig mulighed for at få det bedste ud af dit Ricoh-produkt og for at forstå vores miljøengagement

Statisk elektricitet og Ricoh-produkter

Ricohs kvalitetssikringscenter har undersøgt rapporter om, at nogle brugere af Ricohs MFP'er har oplevet at få stød under brugen. Det har vist sig, at årsagen er statisk elektricitet, som er harmløst for mennesker. Vi har delt et par tips, der fortæller hvordan brugerne kan minimere risikoen for at få stød. 

Læs mere her

Miljømærker

Vores produkter opfylder mange internationale og europæiske miljømærkekrav til miljødesign og -effektivitet.

Der findes tre typer miljømærker til angivelse af, at der er tale om et miljøvenligt produkt, eller at produktet aktuelt drøftes af ISO (international standardiseringsorganisation). Ricoh-koncernen har aktivt tilskyndet til brugen af disse mærker for at hjælpe vores kunder, som tænker på miljøet.

Læs mere om miljømærker

Sikkerhedsdatablade (MSDS)

Sikkerhedsdatablade indeholder detaljerede oplysninger om produktilbehør i forbindelse med aspekterne for sundhed og sikkerhed ved brug og bortskaffelse.

Brug MSDS-databasen til at søge efter tilbehør, der er relevant for dit produkt.

Ofte stillede spørgsmål om REACH

Sp1: Hvor kan jeg finde generelle oplysninger om REACH?
REACH er en ny europæisk lovgivningsramme for registrering, vurdering og godkendelse samt begrænsninger for kemikalier. Du kan finde yderligere oplysninger om REACH på vores globale websted.

Læs mere om REACH

Sp2: Hvordan får Ricoh adgang til compliance-oplysninger om meget problematiske stoffer?
Vi kontakter vores leverandører for at samle de grundlæggende oplysninger, der skal videregives. Til sådanne formål deltager vi i branchegrupper, som samler mange virksomheder i hele forsyningskæden (både i Japan og andre steder), og vi fremmer etableringen af et samarbejde i hele branchen mellem alle interessenter. Derudover styrker vi vores eget interne system med henblik på fuldstændig håndtering af kemiske stoffer og relevante oplysninger.

Sp3: Kan jeg søge efter oplysninger om meget problematiske stoffer, der omhandler mit produkt?
Hvis der findes meget problematiske stoffer i dit produkt, kan de findes ved hjælp af linkene:


Sp4: Hvordan underrettes kunden, hvis stoffer, der bruges af Ricoh i en produktmodel, ændres?
Ricoh-koncernen vil formidle oplysninger om meget problematiske stoffer via Ricoh-koncernens styringssystem for kemiske stoffer i vores produkter. Disse oplysninger vil altid være opdaterede, når der fremsættes en anmodning herom.

Sp5: Planlægger I at standse brugen af stoffet eller at bruge et alternativt (sikrere) stof med færre virkninger på miljøet, hvis et af jeres produkter indeholder et meget problematisk stof?
Planlægger I at standse brugen af stoffet eller at bruge et alternativt (sikrere) stof med færre virkninger på miljøet, hvis et af jeres produkter indeholder et meget problematisk stof? På nuværende tidspunkt pålægger REACH-forordningen ikke nye begrænsninger for brugen af meget problematiske stoffer, og den pålægger heller ikke virksomheder at fremlægge en plan for erstatningsstoffer. Disse forpligtelser finder kun anvendelse, hvis et meget problematisk stof fremgår af listen over stoffer, der skal godkendes (bilag XIV i REACH-forordningen). Bilag XIV er på nuværende tidspunkt tomt.

Det er Ricoh-koncernens politik at gennemgå brugen af miljøfølsomme stoffer regelmæssigt og på baggrund af videnskabelige udviklinger kontrollere, hvorvidt disse kemiske stoffer er til stede i vores produkter.

Sp6: Kan Ricoh give mig oplysninger om mængden af meget problematiske stoffer, der er anvendt i et Ricoh-produkt?
I henhold til REACH-forordningen kræves det ikke, at mængden af meget problematiske stoffer i et enkelt produkt måles, og af den grund udleverer Ricoh-koncernen ikke disse oplysninger.


WEEE-information til genbrugere

I overensstemmelse med WEEE-direktivets krav og for at finde mere detaljerede oplysninger og svar på spørgsmål om demontering af Ricoh-produkter kan du besøge WEEE-databasen for oplysninger om genbrug.

Du skal logge på eller oprette en ny brugerkonto for at få adgang til WEEE WEEE-databasen for oplysninger om genbrug.