Cookiepolitik

Ricoh anvender dataindsamlingsværktøjer som cookies for at give dig en bedre oplevelse, når du bruger vores website. Du kan læse om ændring af disse indstillinger og få yderligere information om cookies her.

Sustainability Optimisation Programme

Oversigt

Ricohs Sustainability Optimisation Programme tilbyder øjeblikkelige og målbare reduktioner af din miljøpåvirkning ved at effektivisere dokumentproduktionen og reducere de samlede ejeromkostninger (TCO). Programmet er en rådgivningsproces i fem trin, som omfatter praktiske løsninger til at opnå et neutralt CO2-aftryk:

 1. Analyse
  Først indsamler og analyserer vi alle tilgængelige oplysninger om din printinfrastruktur, herunder papir- og energiforbrug, for at finde frem til den rette løsning til dit miljø og dine fremtidige behov.
 2. Design
  Derpå formulerer vi en plan, som tydeligt identificerer nøgleområder, der kan forbedres, idet vi indarbejder dine egne ambitioner i forhold til proceseffektivitet, omkostningsoptimering og produktivitetsforbedring. Praktiske trin omfatter nye etageplaner for energieffektiv placering af enheder og en rapport, som angiver vejen til at opnå solide KPI'er til sporing og måling af håndgribelige resultater.
 3. Implementering
  Den næste fase er implementeringen af det aftalte. Dette dækker installation og opsætning af enheder som fx multifunktionsprintere med duplexfunktion og strømbesparende tilstande. Vi tilbyder træning i at øge miljøbevidstheden, rådgive om energieffektiv betjening af enheder og kommunikere, hvordan simple ændringer som at udskrive i duplex kan gør en stor forskel.
 4. Styring
  Derpå begynder vi at kontrollere resultaterne og måle dem i forhold til udgangspunktet og de KPI'er, der blev opstillet i designfasen. Vi giver dig jævnligt rapporter samt anbefalinger til forbedring af processerne, hvis vi observerer negative variationer, og reproducerer succeserne, når afdelinger overgår målene. Målene kan også omdefineres, hvis det er nødvendigt for at kalibrere din maskinpark i forhold til miljømæssig ydelse.
 5. Neutralisering
  Vores løsning sigter på at reducere miljøpåvirkningen af alle de aktiviteter, som er inden for vores kontrol. Selv med den mest bæredygtige proces vil der dog stadig være CO2-udledning som følge af uundgåelig brug af papir og strøm og vedligeholdelse af enhederne. Ved hjælp af vores beregningsmetode godkendt af BSI oversætter vi den resterende påvirkning til konkrete tal og tilbyder et udvalg af CO2-kreditter til at opnå målet om CO2-neutrale printprocesser.

Funktioner og fordele

Ricohs Sustainability Optimisation Programme er en praktisk, struktureret og målbar tilgang til at neutralisere CO2-aftrykket i forbindelse med dokumenthåndtering.

Bæredygtighed som overordnet forretningsmæssigt grundlag
En pragmatisk, handlingsorienteret bæredygtighedspolitik er blevet en afgørende del af virksomhedernes dagsorden i de seneste år. De stigende energiomkostninger og deres indvirkning på bundlinjen er blot én faktor. En solid bæredygtighedsstrategi er af afgørende betydning for virksomheders konkurrencedygtighed, da kunder og samarbejdspartnere vil sikre sig, at de driver forretning på en ansvarlig måde.

Strømlinede processer og større finansiel kontrol
Foruden de klare miljømæssige fordele giver implementeringen af Sustainability Optimisation Programme også produktivitets- og omkostningsbesparende fordele på tværs af hele organisationen. Bæredygtigt arbejde omfatter implementering af energieffektiv hardware, spildreducerende software og miljøbevidste arbejdsmønstre. Alt dette har direkte indvirkning på din bundlinje og på den måde, mennesker agerer inden for din organisation.

En testet, dokumenteret og valideret tilgang
Ricohs program til optimering af bæredygtighed trækker på vores omfattende erfaring med analyse og implementering. Via vores Sustainability Optimisation Programme, som er certificeret af BSI, har vi til dato (juni 2016) gennemført over 10.000 grønne auditeringer for kunder lige fra små virksomheder til multinationale organisationer over hele Europa. Vi har hjulpet dem med at opnå påviselige resultater med en gennemsnitlig CO2-reduktion på 34 % og en TCO-reduktion på 31 %.


Kundecase

Case 1: Mobilselskab indfører grøn printstrategi

Udfordringen – For at reducere miljøpåvirkningen startede dette globale mobilselskab en grøn printstrategi, som sigtede på at opnå:

 • Reduceret CO2-aftryk
 • Lavere samlede ejeromkostninger
 • Bedre levering af service
 • Øget sikkerhed
 • Styret global printservice


Ricohs løsning – Ricoh har udviklet en energieffektiv printinfrastruktur, som understøtter virksomhedens arbejds- og mobilitetsstrategi. Dette omfatter:

 • En grøn gennemgang af kontormiljøet
 • Global/lokal projektstyring
 • Standardiseret best-fit-teknologi
 • Dedikeret servicesupport på stedet
 • Detaljeret global/lokal rapportering


Resultaterne – Den globale rationalisering og standardisering har:

 • Øget forholdet mellem medarbejder og enhed med 300 % (fra gennemsnitligt 20:1 til 60:1)
 • Reduceret papirforbruget med op til 75 % i visse områder
 • Ført til en gennemsnitlig reduktion på 50 % i årlige printomkostninger pr. bruger
 • Hjulpet virksomheden med at opnå en årlig reduktion af CO2-aftrykket på godt 3 millioner kilo om året.Case 2: Ricohs Green Office-løsning hjælper førende industrivirksomhed med at reducere globalt CO2-aftryk

Udfordringen – Organisationens printinfrastruktur var vokset støt. Maskinparken af enkeltstående printere havde vist sig at være kostbar i drift, og brugen var svær at kontrollere. Printmængderne var desuden stigende, og da virksomheden benyttede ineffektivt udstyr, var CO2-aftrykket højere end nødvendigt.

Ricohs løsning – Ricoh analyserede den eksisterende infrastruktur ved at måle printvolumener og energiforbruget i forhold til grønne metrikker. Baseret på vores resultater leverede vi:

 • Ricohs grønne kontorløsning
 • Miljømæssig printrevision
 • Energieffektive multifunktionsprintere
 • Styret printmiljø


Resultaterne – Ved at fjerne ineffektive printere og dirigere print til mere energieffektive MFP'er har løsningen hjulpet virksomheden med at reducere deres globale CO2-udledning og omkostninger:

 • Udgifterne til print er faldet med 18 %
 • Papirforbruget er reduceret med 15 %
 • Der er opnået en betydelig og reduktion af virksomhedens CO2-aftryk