Cookiepolitik

Ricoh anvender dataindsamlingsværktøjer som cookies for at give dig en bedre oplevelse, når du bruger vores website. Du kan læse om ændring af disse indstillinger og få yderligere information om cookies her.

Miljø


Ricoh betragter et bæredygtigt samfund som et samfund, hvor der er balance mellem 'Planet' (miljøet), 'People' (samfundet) og 'Profit' (vores økonomiske aktiviteter). Og med sandsynligheden for, at de mineralske råstoffer vil blive udtømt i nær fremtid, er produktionsmetoder kun bæredygtige, hvis ressourcerne genanvendes.

Alle vores miljømæssige aktiviteter understøttes af en stræben efter at reducere miljøbelastningen til et niveau, som Jordens genoprettelsesevne kan håndtere. For at beskytte planetens dyrebare ressourcer arbejder vi på at minimere vores belastning inden for områder som ressourceudvinding, energiforbrug, kemisk udledning og CO2-aftryk.

Ricoh og den cirkulære økonomi

The Ricoh Comet Circle, som blev grundlagt i 1994, repræsenterer den cirkulære økonomi i praksis i vores organisation og på tværs af vores bredere økonomiske aktiviteter, leverandørnetværk og produkternes livscyklusser.

Vi søger mod at:

Reducere den miljømæssige påvirkning
Først identificerer vi miljømæssig påvirkning på hvert enkelt trin af produktets livscyklus, og vi tager alle involverede parter med i betragtning – Ricoh Group, leverandører, kunder og genbrugsvirksomheder. Fra dette punkt fremmer vi udviklingen af miljøvenlig teknologi og genbrug og genanvendelse af vores produkter med henblik på reduktion af deres samlede miljøpåvirkning.

Promovere et genbrugssystem med flere trin
Brugte produkter er værdifulde ressourcer. Vi indsamler vores brugte produkter og genbruger delene. Dele, der ikke kan genanvendes, sendes til genbrugsbehandling. Vi gentager cyklussen så mange gange som muligt for at reducere behovet for nye materialer og for at minimere affaldsmængden.

Oprette partnerskaber med ligesindede virksomheder

Vi samarbejder med vores partnere om at reducere miljømæssigt følsomme stoffer i produktionsprocessen, forbedre transporteffektiviteten og fremme grøn markedsføring. Vi hjælper desuden vores genbrugspartnere med at forbedre kvaliteten af genbrugsressourcer og minimere mængden af anvendt energi og omkostningerne i processen.

Når vores produkter lanceres på markedet, leverer vi løsninger til kunderne og lokalsamfundet, der kan hjælpe med at minimere deres aktiviteters miljømæssige indvirkning.

Video: Ricoh contributes to the development of a sustainable society with the Comet Circle

Ricoh contributes to the development of a sustainable society with the Comet Circle

Ricoh og et bæredygtigt samfund – vores strategi

Vores interne strategi er at reducere vores CO2-udledning til 1/8 af vores niveau i år 2000 inden år 2050, og vi vil opnå dette ved at adressere tre nøgleområder:

1. Ressourcebevarelse og genbrug
Gennem vores designsystem som varetager den totale livscyklus, minimerer vi anvendelsen af komponenter og investerer i alternative ressourcer som f.eks. plantebaseret plast og biomassetoner. Vi arbejder mod at gøre disse enheder mindre, enklere og lettere, og genbrug og genanvendelse er nøglen til komponentdesign.

Siden 2001 har vores fabrikker i Europa anvendt en politik, der indebærer, at ingen affald må deponeres på lossepladser. Dette har betydet, at 100 % af vores ressourcer genvindes.

Forbrugsvarer som tonerpatroner genfødes som plantekasser og rideudstyr. Og vores grønne maskiner fremstilles af udtjent udstyr, hvilket gennem produktets samlede levetid medfører en reduktion af vores CO2-udledning på 40 %.

2. Energibesparelse
Vi anvender solenergi og andre typer vedvarende energi til elektricitetsproduktion, og løbende udvikles vores produktionsprocesser til at realisere produktionsmetoder med lav CO2-udledning.

På distributionstrinniveau overvåger vi nøje CO2-udledningen og forbedrer løbende distributionseffektiviteten i vores distributionskæde.

3. Forebyggelse af forurening
Vi bekymrer os både om miljøet og sundheden for de mennesker, der fremstiller og anvender vores produkter.

Alle vores produkter er i overensstemmelse med direktivet om begrænsning af farlige stoffer, der sikrer, at elektriske og elektroniske produkter ikke sendes på markedet, hvis de indeholder seks farlige nøglestoffer. Vi har desuden udstedt forbud mod yderligere seks stoffer, som i øjeblikket ikke findes på listen.

Vi overholder REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) og registrerer og forvalter omhyggeligt alle kemiske stoffer, der anvendes i vores branche. Vi har desuden indført vores eget strenge administrationssystem for kemiske stoffer i hele forsyningskæden.

Ricoh Group's sustainable environmental management

Ricoh contributes to the development of a sustainable society with the Comet Circle


Want to know more ?

If you want to know more about our vision and strategies for the environment, please visit our global website.

Visit ricoh.com


Sustainability Management Services

Se, hvordan vi kan hjælpe dig med at reducere miljøpåvirkningen og omkostningerne til håndtering af virksomhedsprocesser.

Sustainability Management Services