Cookiepolitik

Ricoh anvender dataindsamlingsværktøjer som cookies for at give dig en bedre oplevelse, når du bruger vores website. Du kan læse om ændring af disse indstillinger og få yderligere information om cookies her.

Kvalitets- og miljøpolitik

Det er Ricoh Danmark A/S (RDK) erklærede politik, at alle produkter og serviceydelser skal tilbydes vore kunder, så de lever op til eller overstiger kundernes forventninger og serviceres med højeste grad af kvalitet og troværdighed af samtlige ansatte.

Vi tror på, at alle ansatte må tage aktiv del i at beskytte vort miljø og de naturskabte ressourcer, derfor vil vi med en aktiv miljøledelse arbejde for at værne om miljøet, medarbejdernes, kundernes og vore naboers helbred og sikkerhed.

For at nå disse mål vil vi:

  • Når det er muligt at vælge produkter, som er miljøvenlige, og hvor leverandøren besidder en høj grad af miljøansvar. Gennem en aktiv indsats at påvirke vore leverandører til at udvikle miljøskånsomme kvalitetsprodukter.
  • Kontinuerligt udvikle miljøvenlige arbejdsmetoder for at forbedre og reducere brugen af ressourcer og energi, herunder minimere spild og undgå forurening.
  • Gennem genanvendelse og lovlig bortskaffelse af maskiner og forbrugsstoffer at beskytte miljøet og optimere ressourceudnyttelsen.
  • Til stadighed sikre at alle medarbejdere udfører arbejdsprocesser på en miljø- og kvalitetsmæssig ansvarlig måde gennem udvikling af kompetencer og erfaring og samt sikre, at processerne fuldt ud lever op til gældende lovgivningskrav og gældende standarder. Vi vil kontinuerligt analysere kundetilfredsheden og opsætte mål som sikrer en kontinuerlig forbedring.
  • Åbent og ærligt samarbejde med relevante myndigheder i miljøspørgsmål.
  • Kontinuerligt at revurdere virksomhedens Kvalitets- og miljøpolitik og føre en troværdig kommunikation med kunder, medarbejdere, leverandører og det omgivende samfund.

Ricoh Danmark A/S vil aktivt sikre, at Kvalitets- og miljøpolitikken er fuldt kommunikeret, implementeret og vedligeholdt på alle relevante niveauer i organisationen i henhold til gældende standard.

Søren Krogh-Nielsen                        Poul Dudal Madsen        
Landechef                                          QEHS Manager  
Ricoh Danmark A/S                           Ricoh Danmark A/S