Cookiepolitik

Ricoh anvender dataindsamlingsværktøjer som cookies for at give dig en bedre oplevelse, når du bruger vores website. Du kan læse om ændring af disse indstillinger og få yderligere information om cookies her.

Vores tilgang til bæredygtighed

Vi ved, at for at kunne levere i forhold til vores erklærede forpligtende indsatser indenfor bæredygtighed er vi nødt til at forstå vores egen indvirkning, opsætte mål og handle. Vi er fast besluttede på at hjælpe med at løse sociale problemer gennem vores forretning og derfor har vi gennemført en væsentlighedsvurdering, der kan hjælpe os med at prioritere vores aktiviteter for derved at sikre, at det vi leverer har størst mulig effekt. Vi har også opsat globale mål og lavet handleplaner på miljøområdet, der flugter med vores forretningsstrategi.

Vores engagement i forhold til FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling blev lanceret af De Forenede Nationer i 2015 og er 17 verdensmål, der adresserer vigtige sociale emner. Disse mål er en opfordring til alle lande og virksomheder om at handle og forene deres kræfter for at adressere nogle af verdens mest presserende sociale og miljømæssige problemer. Verdensmålene blev vedtaget af alle 193 FN-medlemsstater som led i den globale 2030-dagsorden for Bæredygtig Udvikling. 


Vi har placeret Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling centralt i vores strategi for virksomhedsvækst ved at bringe de relevante mål i overensstemmelse med alle vores forretningsaktiviteter og opsætte tydelige delmål, som vi kan måle vores fremgang op imod. 

Our approach to sustainability - SDG Goals


Løsning af sociale problemer gennem vores forretning

I 2014 foretog vi en omfattende væsentlighedsvurdering for at fastslå hvilke bæredygtighedsproblematikker, der repræsenterede en risiko og/eller en mulighed for vores virksomhed.


Sustainability - Our approach to sustainability - Materiality analysis


Vi tror på, at vi kan hjælpe med at løse sociale problemer gennem vores forretning. Som følge heraf har vi udpeget fem prioriterede områder i overensstemmelse med følgende otte Verdensmål:

Sustainability - Our approach to sustainability - Priorities

Vores fem prioriterede områder og vores forpligtelse 


 1. Intelligensskabelse: Vi vil understøtte intelligensskabelse ved at gøre mennesker i stand til at arbejde smartere.
 2. Produktivitetsforøgelse: Vi vil forbedre produktiviteten på arbejdspladsen gennem nyskabende teknologier og tjenesteydelser.
 3. Forbedring af livskvaliteten: Vi vil levere løsninger indenfor sundhed og uddannelse ved at udnytte vores teknologi og forbedre menneskers livskvalitet gennem kontinuerlig støtte til samfundsudvikling.
 4. Et kulstoffrit samfund: Vi vil bestræbe os på at reducere udledningen fra vores egne forretningsaktiviteter til nul gennem omfattende energibesparende aktiviteter og anvendelse af vedvarende energi.
 5. Cirkulær økonomi: Vi vil bidrage til at virkeliggøre en cirkulær økonomi ved at arbejde for at brugte produkter indsamles og genanvendes, samt for anvendelse af recirkulerede ressourcer globalt.


Ved at håndtere disse problematikker gennem vores forretning gør vi noget aktivt for at støtte FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.


Illustrationen nedenfor viser sammenhængen mellem Ricohs fem væsentlige områder, balancen i forhold til de tre P’er (Prosperity, People og Planet – vores filosofi for et bæredygtigt samfund) og hvordan de hører sammen med de otte Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, hvor vi tror på, at Ricoh kan gøre en forskel:

Sustainability - Our approach to sustainability - SDG Materiality

Case-studie

Vores partnerskab med Universitetet i Utrecht - Interaktiv & Samarbejdsbaseret Læring

Universitetet i Utrecht er en stærk fortaler for at bruge teknologi til at forbedre de studerendes læring. Med henblik på at fremme samarbejdet mellem de studerende har vi arbejdet sammen med universitetet i forhold til dets lærings- og undervisningslaboratorium, der er udstyret med flere af vores produkter, herunder videokonferencesystemer, Theta-kameraer, interaktive whiteboards og projektorer. I årsprogrammets er sigtet at udvikle projekter og aktiviteter, der kan hjælpe studerende, professorer og forskere gøre bedst mulig brug af teknologien til læring og undervisning.

Vores globale mål på miljøområdet

For at nedbringe det miljømæssige aftryk af vores egen virksomhed og hjælpe vores forretningspartnere gøre det samme, har vi opstillet en række globale mål på miljøområdet for 2030 og 2050 i overensstemmelse med FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling og Paris-aftalen. 

Herunder har vi forpligtet os på at vedvarende energi skal udgøre mindst 30% af vores forbrug i 2030 og 100% i 2050. Vi har også forpligtet os på at nedbringe brugen af nye ressourcer med 50% i 2030 og 93% i 2050. 

Disse mål er beskrevet i vores Miljøhandleplaner. I dag arbejder vi på at forbedre vores egne processer, systemer og infrastrukturer for at nedbringe vores eget miljømæssige aftryk. 

Vores forpligtelse til at levere på vores planer blev yderligere bestyrket i 2017, da vi blev den første japanske virksomhed der tiltrådte RE100 - en samarbejdsgruppe bestående af de mest indflydelsesrige virksomheder i verden, der alle har forpligtet sig på at bruge 100% vedvarende energi. 

Vores indsatser for Bæredygtighed

 • Sustainability - People

  Mennesker

  Det er vigtigt for os at skabe positiv og langvarig indflydelse på de samfund, hvor vi bor og arbejder. Se hvad vi gør.

 • Sustainability and Planet

  Planeten

  Vores engagement i forhold til at beskytte vores planet rækker længere end til blot at reducere vores egne miljømæssige fodaftryk. Vi støtter også vores kunder i at reducere deres aftryk.

 • Sustainability - Governance and Policies

  Ledelse og Politikker

  Vi bestræber os på at drive virksomhed med integritet og under overholdelse af de højeste etiske standarder i henhold til lovgivningen og branchereglerne.