Cookiepolitik

Ricoh anvender dataindsamlingsværktøjer som cookies for at give dig en bedre oplevelse, når du bruger vores website. Du kan læse om ændring af disse indstillinger og få yderligere information om cookies her.

Vores forpligtelser overfor planeten

Miljømæssige aftryk

For i væsentlig grad at kunne nedbringe vores miljømæssige aftryk, er vores bestræbelser fokuseret på følgende områder:

 • Energibesparelse og bekæmpelse af global opvarmning:
  Vi har fokus på at nedbringe udledningen i forhold til vores egen drift og har forpligtet os til at anvende 100% vedvarende energikilder i alle vores virksomheder i 2050. Vi er hele tiden på udkig efter måder, hvorpå vi kan nedbringe vores kunders CO2-udledninger ved at tilbyde dem miljøvenlige produkter og løsninger gennem vores Sustainability Optimisation Programme.

 • Ressourcebeskyttelse og genbrug:
  For at måle og minimere anvendelsen af nye ressourcer gør vi brug af en 3R-metode – Reduce, Re-use og Recycle – i forhold til vores produkter. Denne metode hjælper os også med at nedbringe vores vandforbrug og mængden af affald fra vores virksomhedsaktiviteter. Vi har opstillet mål for at nedbringe vores aftryk fra affald, vand og produkter. Hvis du vil vide mere om vores mål, kan du læse Ricoh Group Integrated Report 2018 eller se afsnittet nedenfor om Miljømærkning, hvor du kan få mere at vide om Ricohs miljømæssige performance.

Cirkulær Økonomi

Comet Circle

I 1994 grundlagde vi the Comet Circle, vores egen økonomiske model. The Comet Circle beskriver vores tilgang til at genanvende reservedele og recirkulere materialer indenfor vores organisation og mere bredt på tværs af vores økonomiske aktiviteter, leverandørnetværk og produktlevetider. Ved at gøre brug af dette koncept indenfor Ricoh kan vi:
 • Nedbringe vores miljømæssige indvirkning på hvert eneste stadie af produktets levetid under hensyntagen til alle de involverede interessenter – vores egen virksomhed, leverandører, kunder og genbrugsvirksomheder. Vi fokuserer derefter på at genanvende og genbruge vores produkter for derved at nedbringe deres miljømæssige indvirkning.
 • Fremme et recirkuleringssystem i flere lag for at nyttiggøre brugte produkter, genanvende og recirkulere reservedele for derved at nedbringe behovet for nye materialer og minimere affaldsmængden.
 • Opbygge stærke partnerskaber for at nedbringe mængden af miljømæssigt sensitive stoffer i produktionsprocessen og forbedre transporteffektiviteten. Vi hjælper også vores recirkuleringspartnere med at forbedre kvaliteten af de recirkulerede ressourcer og minimere den energi og de omkostninger, der er involveret i processen.
Hver cirkel repræsenterer partnere, der støtter os i at realisere en bæredygtig tilgang. Se videoen nedenfor for at se mere om hvordan the Comet Circle fungerer. 

Returnering af Produkter og Recirkulering

EOL Management Service
Vi arbejder på at vores brugte produkter gør nytte, og genbruger og recirkulerer deres reservedele. Via Ricohs Resource Smart Return-program, der er et smartprogram for ressourcereturnering tilbyder vi vores kunder gratis og enkel returnering af dele og forbrugsvarer efter endt levetid til vores sorteringscentre i EMEA.

Alle vores sorteringscentre gør brug af adminstrationssystemet ’Ricoh Asset Management System’, der kan genkende dele og leverancer, der indeholder genanvendelige komponenter (metal, plastik og karton). Komponenterne bliver så genemballeret og er så klar til at blive genanvendt.

WEEE-information til genbrugere


I overensstemmelse med WEEE-direktivets krav og for at finde mere detaljerede oplysninger og svar på spørgsmål om demontering af Ricoh-produkter kan du besøge WEEE-databasen for oplysninger om genbrug.


Du skal logge på eller oprette en ny brugerkonto for at få adgang til WEEE WEEE-databasen for oplysninger om genbrug. 

GreenLine

Sustainability - Our commitment to the Planet - Greenline logo

GreenLine er en del af vores sortiment af certificerede brugte enheder, der giver vores kunder mulighed for at købe billige og miljøvenlige enheder, der kan det samme som de nye produkter.

De brugte enheder indsamles, udvælges og sættes i stand i overensstemmelse med en ensartet Ricoh-standard. Dette forlænger enhedernes levetid og nedbringer det samlede miljømæssige aftryk.

 • Se vores webside for at få mere at vide
 • Download Brochure om GreenLine


Vores Produkter & Løsninger

Livscyklusvurdering 

Life cycle analisys
Analysedata for produktlevetidscyklus viser at i et Ricoh-produkts levetid finder man det største aftryk – over 60% - i ibrugfasen, hvor papirdelen udgør 78%. 

Selvom ibrugfasen udelukkende ligger i vores kunders hænder, tilbyder vi en række løsninger gennem vores Sustainability Optimisation Programme for at støtte kunderne i at drive deres forretning på en miljømæssig ansvarlig måde.

Sustainability Optimisation Programme

Klik på nedenstående links for at se mere om det store udvalg af bæredygtige produkter, tjenesteydelser og produktfunktioner, som vi tilbyder vores kunder.

Bæredygtigt Design

Innovation er afgørende i forhold til vores virksomheds vækst. Derfor har vi lanceret “Ricohs Program for Bæredygtige Produkter” (RSPP). Dette er et internt evalueringsprogram, der hjælper os med at forbedre vores produkter og tjenesteydelser på basis af vores egne interne kriterier for miljømæssig performance, anvendelighed og virksomhedens sociale ansvar. Takket være dette program er designet for vores nyeste enheder nu 37% mindre og 65% lettere end tidligere modeller*.

I Japan er Ricohs Eco Business Development Center et genanvendelse og recirkuleringscenter, der har til formål at udvikle miljøteknologier, nye innovative ideer og test-applikationer i samarbejde med vores kunder. Olieudvinding fra plastaffald og træbiomasse er blandt de mange teknologiske nyskabelser der udvikles. Klik her for at læse mere.

*Baseret på Ricohs MP C6004 i sammenligning med model MP C6001l

Miljømærkning

Vores produkter opfylder en lang række internationale og europæiske krav til miljømærkning i forhold til miljømæssig design og effektivitet, fx:

 • Blue Angel MarkKlik her for at se listen over Ricohs produkter, der har fået Blue Angel-mærket.
 • Carbon Disclosure Projekt – Vi har opnået et “A-“ i Klimalederskab og et “B” i vandsikkerhed. Få mere at vide her.
 • EPEAT – Et stort antal af vores printere har opnået betegnelsen Gold. Klik her for at se den fulde liste over Ricohs produkter og deres placeringer.

20181115 Ricoh awarded highest gold rating in EcoVadis global supplier survey for fourth year running
I 2018 modtog Ricoh en guldplacering af EcoVadis for fjerde år i træk. EcoVadis bedømmer leverandører fra 110 lande på tværs af 150 virksomhedssektorer med hensyn til virksomhedspolitikker, initiativer og resultater i forhold til miljø, arbejdsvilkår, fair forretningspraksis og forsyningskæde.

Lær mere om vores Miljømærkning.

Forureningsbekæmpelse

Driften

Vi har fire globale produktionscentre i henholdsvis Asien, Europa og Nord- og Sydamerika. I hvert center løfter vi den bæredygtige miljøstyring inden for rammerne af den internationale ISO-standard 14001. Klik her for at få mere information om vores certificerede centre.

Ligeledes takler vi forurening ved at arbejde mod at minimere risici i forbindelse med kemiske stoffer igennem hele produktets levetid inden 2020. Vi gør brug af et kontrolsystem for kemiske stoffer, der overvåger data vedrørende kemiske stoffer der bruges, udledes og bortskaffes i vores virksomhedscentre.

Systemet hjælper os med at reducere anvendelsen af kemiske stoffer, indsamler data og responderer på forespørgsler, som vi modtager fra hele verden. 

Produkter

Alle vores produkter overholder lokal, national og international lovgivning med hensyn til sundhed og sikkerhed. Vi leverer sikkerhedsdatablade og miljøinformation for alle vores produkter. 
Klik her for at læse mere.

Biodiversitet og Miljøansvar

Bevarelse af biodiversitet

Vi forpligter os til at beskytte biodiversiteten og økosystemerne mod en lang række trusler, hvoraf hovedparten skyldes os mennesker (herunder forurening, klimaændringer og overdreven udnyttelse af ressourcer.) - ved at opmuntre vores medarbejdere til at deltage aktivt i:

 • Sociale Bidrag: Vi bidrager til vores lokale samfund gennem pengeindsamlinger, varedonationer og gennem deltagelse i sociale og miljømæssige aktiviteter.
 • Projekt for Bevarelse af Skovøkosystemer : Vi har siden 1999 fremmet globale skovbevarelsesprojekter i partnerskab med lokale NGO’er og lokalsamfund.

Klik her eller læs vores Biodiversitetspolitik, hvis du vil vide mere om vores projekter for biodiversitetsbevarelse. 

Ricohs Global Eco Action

Hvert år i juni måned viser Ricohs medarbejdere verden over deres engagement i forhold miljøet ved at deltage i lokale aktiviteter, der fejrer og støtter Verdensmiljødagen.

Klik her for at læse mere om vores globale indsatser.

Vores indsatser for Bæredygtighed

 • Sustainability - People

  Mennesker

  Det er vigtigt for os at skabe positiv og langvarig indflydelse på de samfund, hvor vi bor og arbejder. Se hvad vi gør.

 • Sustainability and Planet

  Planeten

  Vores engagement i forhold til at beskytte vores planet rækker længere end til blot at reducere vores egne miljømæssige fodaftryk. Vi støtter også vores kunder i at reducere deres aftryk.

 • Sustainability - Governance and Policies

  Ledelse og Politikker

  Vi bestræber os på at drive virksomhed med integritet og under overholdelse af de højeste etiske standarder i henhold til lovgivningen og branchereglerne.