Cookiepolitik

Ricoh anvender dataindsamlingsværktøjer som cookies for at give dig en bedre oplevelse, når du bruger vores website. Du kan læse om ændring af disse indstillinger og få yderligere information om cookies her.

Styring af Forsyningskæde

Ricoh Groups Supplier Code of Conduct

Ricoh Groups Supplier Code of Conduct behandler blandt andet menneskerettigheder og miljøbeskyttelse og fra 2016 også en klausul om foreningsfrihed baseret på Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) Konvention. Vi forventer at vores leverandører overholder denne politik og driver virksomhed under overholdelse af de samme etiske standarder.

Menneskerettigheder i Forsyningskæden

Vi vurderer løbende forsyningskæden for risici i forhold til menneskerettighederne for at kunne identificere risici og opstille delmål. I 2017 indførte vi  et selvevalueringssystem baseret på de vigtigste internationale standarder i overensstemmelse med FN’s Retningslinjer om Menneskerettigheder og Erhvervsliv. 

Klik her for yderligere information.

Nedbringelse af vores forsyningskædes miljømæssige aftryk

Vi har 21 større produktionsfaciliteter spredt ud over Nord- og Sydamerika, Europa og Asien. For at kunne levere vores produkter og tjenesteydelser på en effektiv og bæredygtig måde til vores kunder rundt om i verden, har vi en globalt koordineret tilgang til design, informationssystemer og andre funktioner fra indkøb til opkrævning og genbrug. Ved at tilpasse processer og nedbringe affald i forhold til emballage, transport og opbevaring kan vi i væsentlig grad nedbringe vores forsyningskædes miljømæssige aftryk.

Klik her for yderligere information.

Leverandør-audits

I 2009 indførte vi et CSR-selvevalueringssystem med henblik på at hjælpe vores leverandører med at implementere en “plan, do, check, act” -proces. Dette system sikrer, at alle vores leverandører overholder de samme standarder vedrørende menneskerettigheder, miljøbeskyttelse, sundhed & sikkerhed og andre nøgleområder. På basis af resultaterne fra selvevalueringerne kan vi identificere eventuelle områder, hvor der er behov for forbedring og yde støtte med henblik på at hjælpe vores leverandører med at overholde den rigtige standard.

Klik her for yderligere information.

Indkøb af konfliktmineraler

Vi støtter i høj grad reglerne om konfliktmineraler, der blev vedtaget af det amerikanske børs- og værdipapirtilsyn (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)) i 2012. I henhold til reglerne skal børsnoterede virksomheder offentliggøre og indberette til SEC, hvis de gør brug af konfliktmineraler fra den Demokratiske Republik Congo og omkringliggende lande. 
Vi arbejder konstant på at forbedre gennemsigtigheden i vores forsyningskæde for at sikre en ansvarlig indkøbspraksis af mineraler. Vi er også aktiv medlem af en arbejdsgruppe for ansvarlig mineralhandel (“Responsible Minerals Trade Working Group”), der blev lanceret i maj 2012 af Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). Siden 2013 har vi foretaget årlige undersøgelser i forhold til indkøb af mineralressourcer i samarbejde med vores leverandører.

For mere information, klik her.

Vores indsatser for Bæredygtighed

 • Sustainability

  Kort om bæredygtighed

  Hos Ricoh tror vi på, at hvis vi opnår en perfekt balance mellem mennesker, planeten og ønsket om vækst i henhold til FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling vil det hjælpe os med at virkeliggøre en mere bæredygtig

 • Sustainability and Planet

  Planeten

  Vores engagement i forhold til at beskytte vores planet rækker længere end til blot at reducere vores egne miljømæssige fodaftryk. Vi støtter også vores kunder i at reducere deres aftryk.

 • Sustainability - Governance and Policies

  Ledelse og Politikker

  Vi bestræber os på at drive virksomhed med integritet og under overholdelse af de højeste etiske standarder i henhold til lovgivningen og branchereglerne.